logo
Dendro Geo Service
 


Projekty zieleni

Zakład korzysta z doświadczeń zebranych w ciągu ponad 30-letniego okresu prac(od 1976 r. w Biurze Studiów i Projektów Lasów Państwowych, od 1989 r. w Dendro Geo Service).

Zakres opracowań obejmuje:
- ogólna inwentaryzacja zieleni, drzewostanów, użytków ekologicznych;
- szczegółowa inwentaryzacja drzewostanów, pomników przyrody, alei, zieleni parkowej i ozdobnej;
- ewidencje parków i ogrodów zabytkowych;
- projekty rewaloryzacji parków i zieleni ozdobnej;
- inwentaryzacje istniejącej zieleni i projekty gospodarki szatą roślinną;
- inwentaryzacja i pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych i roślin chronionych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku (naprzykład województwo świętokrzyskie).

Przykłady wykonywanych prac:
- plan zagospodarowania turystycznego lasów otoczenia Zbiornika Sulejowskiego;
- zasady zagospodarowania lasów Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych;
- ewidencje i weryfikacje parków podworskich w dawnych woj.: tarnobrzeskim, opolskim, katowickim i łódzkim;
- inwentaryzacje i projekty rewaloryzacji parków w dawnych woj: łódzkim, katowickim, tarnobrzeskim, opolskim, pomorskim;
- projekty stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania ptaków chronionych;
- projekt ochrony i zagospodarowania pola bitwy pod Krzywopłotami;
- plan zagospodarowania wzgórza zamkowego w Bydlinie;
- projekty schodów w rezerwacie na wzgórzu zamkowym w Lipowcu;
- projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Kluczborku;
- projekt parku w Ogrodzieńcu

- projekt rewaloryzacji Parku Planty w Radomiu, wraz z projektem gospodarki szatą roślinną;

- projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Brodnicy, wraz z projektem gospodarki szatą roślinną;

- projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Pile, wraz z projektem gospodarki szatą roślinną;

Ceny prac:
Przy wycenie prac projektowych posługujemy się cennikiem "Jednolite Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i Związanych z Projektowaniem" - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Stawkę za jednostkę nakładu pracy do ww. cennika przyjmuje na podstawie corocznych ustaleń Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów IPB w Warszawie. Stawka może być przedmiotem negocjacji w rokowaniach przedumownych.

Nadzór i koordynacja prac:
mgr inż. Stanisław Styczyński,
tel. 0-42 616 85 01, 0-602 31 06 33

Roman Podwysocki - Kierownik robót
tel. 0-604067788

 
Dendro-Geo Service
91-765 Łódź; ul. Górnicza 12/14
fax. (042) 616-85-01 ; kom. 602 310 633
email: dendro@dendrogeoservice.pl
Projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl